"Kijk altijd naar de mogelijkheden,
niet naar de belemmeringen."

Nieuws

TOP Result Groep helpt mee aan verhogen klanttevredenheid

In opdracht van Cofely heeft TOP Result Groep een trainingstraject uitgevoerd op het gebied van klantgerichtheid. Door de fantastische inzet van de deelnemers is het ons gelukt om de klanttevredenheid aantoonbaar te verhogen met 22%.

Voor aanvang van het project hebben we een 0-meting uitgevoerd om de klanttevredenheid te meten. Gedurende een periode van een jaar hebben twee trainers van TOP Result Groep een aantal interactieve, praktijkgerichte trainingssessies verzorgd. Daarnaast is er continu aandacht besteed aan het borgen van de resultaten.

Het project is zeer succesvol. Klanten hebben spontaan concrete complimenten geuit. Bij de nameting hebben de klanten zich positief uitgesproken over verbeterde communicatie en klantgerichtheid. Op een schaal van 1 tot 10 waardeert de klant de klantgerichtheid bijna 1,5 punt hoger dan bij de start van het traject. Medewerkers van Cofely, bedankt voor jullie inzet en gefeliciteerd met dit fantastische resultaat!

Klanttevredenheid staat bij TOP Result Groep hoog in het vaandel. Onze focus ligt op concrete, meetbare resultaten. Wil je meer weten over onze aanpak? Bel ons of stuur een mail naar info@topresultgroep.nl

Afdrukken | Terug