Benchmark Electronics B.V.

“Hoe maak ik ervaren leidinggevers bewust van hun wijze van communiceren en het effect daarvan op de gesprekspartner?” Communiceren doen onze supervisors de hele dag en hier zijn ze goed in. Het gevaar is alleen dat het routine wordt. Dan is het goed om even uit de waan van alle dag te stappen en vanaf afstand naar je eigen communicatie te kijken. Met deze opgave kwam ik bij TOP Result Groep terecht. Na een uitgebreide intake met zowel mij als de supervisors, heeft de trainer een levendige, interactieve en vooral praktische training over een langere periode opgezet. Ze is er erg goed in geslaagd om alle deelnemers te betrekken en te boeien. Tijdens de eindpresentatie hoorde ik stuk voor stuk enthousiaste verhalen waarbij iedere deelnemer andere leermomenten benoemde: voor mij een teken dat de training in groepsverband toegespitst was op de persoonlijke leerdoelen. En het belangrijkste: ik zie dat de supervisors in de dagelijkse praktijk anders communiceren dan voor de training!”

Paul Hagen, Manager Operations