"Een echte persoonlijkheid is moeilijk te herkennen omdat hij op niemand lijkt."

Persoonlijkheidstesten

"Ik vind het moeilijk om duidelijk te maken wie ik ben en wat ik van mijn omgeving nodig heb". "Ik kan niet goed onder woorden brengen waarom ons team niet optimaal samenwerkt". Dit zijn zo maar een paar uitspraken die wij vaak te horen krijgen. De resultaten van persoonlijkheidstesten helpen mensen bij het kijken naar zichzelf en hun interactie met de omgeving. Ze bieden mensen als het ware een woordenboek om over zichzelf te kunnen praten als het gaat om reflectie op hun gedrag en karakter.

Een persoonlijkheidtest heeft als doel de persoonlijkheids-kenmerken van iemand te beschrijven die stabiel blijven gedurende de levensduur van die persoon. Wereldwijd zijn er zo'n 5000 persoonlijkheidstesten beschikbaar. TOP Result Groep heeft hieruit een selectie gemaakt en biedt drie testen aan:

  • Bridge Personality
  • DISC Profielen
  • De Birkman methode©

Alle testen zijn te gebruiken om meer te weten te komen over je persoonlijkheid. Bridge Personality zetten wij vooral in voor selectie van personeel en individuele coaching. DISC profielen en de Birkman methode© gebruiken we vooral bij individuele coaching, de training samenwerken en teambuilding.

Uiteraard worden de testresultaten vertrouwelijk behandeld.