"Als je het mij vertelt, dan vergeet ik het
Als je het mij laat zien, dan onthoud ik het
Als je het mij laat beleven, dan gebruik ik het"

Trainingsacteurs

'Levend' oefenmateriaal

TOP Result Groep staat garant voor concrete resultaten. Daarom maken wij regelmatig gebruik van professionele trainingsacteurs. Een trainingsacteur helpt deelnemers bij het effectief leren door ervaren. Hij/zij maakt praktische situaties inzichtelijk en biedt mogelijkheden om veilig en zo echt mogelijk te oefenen. Door de gerichte en concrete feedback van de trainingsacteur krijgen de deelnemers inzicht in het effect van hun gedrag.


T
oegevoegde waarde van trainingsacteurs

Door het inzetten van trainingsacteurs gaat het leerrendement van de training omhoog. Deelnemers krijgen de mogelijkheid om te leren door ervaring. Zij kunnen dat wat ze geleerd hebben direct oefenen en toepassen, waardoor het in de dagelijkse praktijk beter beklijft.

Deelnemers aan onze trainingen zijn enthousiast over het werken met trainingsacteurs. Zij vinden het prettig om nieuw gedrag op een veilige manier eerst uit te proberen en te ervaren hoe dat ‘voelt’. Sommige mensen zijn in het begin wat huiverig, maar door de professionaliteit en toegankelijkheid van de acteurs waarmee wij werken verdwijnt dit snel. Achteraf geven de meeste deelnemers aan veel geleerd te hebben van het werken met de trainingsacteur.

TOP Result Groep werkt samen met een vast team van trainingsacteurs. Dit zijn gedreven professionals, die beschikken over een brede expertise en specialisaties. We selecteren de acteurs op vakkennis, ervaring en didactiek maar ook op kennis van uw branche en ervaring met een specifieke doelgroep.